PVC

Prvi čovek koji je gradio, činio je to od materijala koji su mu bili pri ruci: drvo, kamen, zemlja. Gradili smo onako kako smo najbolje umeli, ali u tom procesu naše građevine su gradile i naš duh – počeli smo da osmišljavamo bolje, jače i trajnije materijale.

Novo vreme donosi nove materijale i načine njihovog korišćenja radi poboljšanja različitih aspekata življenja. Sa promenama klimatskih i životnih uslova došlo je i do promene u potrebama i željama kupaca. Prateći i prilagođavajući se individualnim željama kupaca Euro Bravo izrađuje PVC stolariju koristeći PVC profile visoko cenjenih svojstava.

PVC je skraćenica od polivinil – hlorid i predstavlja proizvod petrohemijske industrije, pripada tipu polimera proizvedenih od petroleuma ili prirodnog gasa i soli, a hemijska formula je (CH2 – CH2). Nakon mešanja sa ostalim materijalima za punjenje ovaj polimer se uz dejstvo toplote omekšava i postaje pogodan za dalje oblikovanje.

PVC stolarija je izdržljiva i čvrsta, otporna na udarce, ne deformiše se i ne upija vlagu. Otporna je na slabe kiseline i baze, zbog toga što sadrži hlor tačka topljenja PVC-a je veoma visoka tako da u slučaju izbijanja požara materijal ispoljava osobinu samogasivosti.

PVC stolarija nije podložna trulenju i rđanju za razliku od drvene stolarije i nije je potrebno dodatno zaštititi. Ugradnja PVC stolarije je laka i brza. PVC stolarija je dugovečna, funkcionalna u pogledu osnovnih zahteva koje mora ispunjavati, nezahtevna u pogledu održavanja, estetski doterana i ekonomična.