VENTILISANE FASADE

Ventilisane fasade su dobile svoj naziv zbog ventilisanog sloja odnosno sloja vazduha između izolacionog materijala i spoljašnjeg, dekorativnog sloja. Zbog termičkih razlika stvara se prirodno penjajuće kretanje vazduha, koje poboljšava termičku izolaciju građevine. Tokom leta, garantuje efikasno i prirodno uklanjanje topline akumulisane u fasadi sunčevim grejanjem.

 

Osnovni elementi ventilisane fasade i njihove funkcije:

Noseća potkonstrukcija se mehanički pričvršćuje za noseći zid fasade. Uloga potkonstrukcije je da nosi spoljašnju, fasadnu oblogu i prenosi opterećenje nastalo vetrom na nosivu konstrukciju.Ona može biti od aluminijuma ili od inoxa.

Izolacioni materijal kamena vuna – termoizolacioni materijal u sistemu ventilisanih fasada mora da bude dovoljno čvrst i povezan da bi se na taj način sprečilo kidanje i rasturanje izolacionog materijala usled jačeg strujanja vazduha u ventilisanom sloju. Takođe, veća gustina izolacionog materijala sprečava i infiltraciju hladnog vazduha u sam materijal.Ploče kamene vune se postavljaju tesno jedna uz drugu, bez zazora između ploča. Ploče se mehanički pričvršćuju da bi se postigao efekat pritiskanja ploča na noseći zid. Za pričvršćivanje kamene vune koriste se specijalno dizajnirani tiplovi za ventilisane fasade.

Ploče mogu biti dodatno kaširane staklenim voalom (kaširana strana ploče je okrenuta ka ventilisanom sloju) crne ili bele boje u zavisnosti od željenog vizuelnog efekta. Na taj način se poboljšavaju sledeće karakteristike:

– otpornost uzdužnom strujanju vazduha: stakleni voal štiti površinu ploče od mogućeg jačeg strujanja vazduha u okviru vazdušnog sloja

– hidrofobnost ploča: na ovaj način se ploče kamene vune dodatno štite od direktnih vremenskih uticaja, usled mogućih većih fuga između ploča spoljašnje obloge, kao što su kiša, sneg…

Ventilisani sloj – veličina ventilisanog sloja iznosi minimum 3cm. Uloga ovog sloja je da odvodi difuznu vlagu iz objekta (iz unutrašnjeg, toplijeg prostora u spoljašnju, hladniju sredinu – zato i nije potrebno postavljanje parne brane), kao i vodu koja je eventualno penetrirala kroz spoljašnju oblogu. Leti sprečava prodiranje toplote u unutrašnjost objekta (smanjuje zagrevanje osnovne mase zida) a zimi predstavlja dodatni toplotni izolator.

Spoljašnji, dekorativni sloj – ovaj sloj definiše vizuelni izgled objekta i može biti od: mermera, kamena, alukobonda, keramike, fundermaxa … Uloga ovog sloja je da štiti od sunca, kiše i ostalih atmosferskih uticaja. Takođe, ovaj sloj prima i prenosi opterećenje nastalo vetrom na noseću potkonstrukciju.