Projekat

Klijent: BUSINESS AND RESITENTIAL COMPLEX “PARK CITY”
Lokacija: NOVI SAD
Godina: 2009.